Me’ever × Japanese spirit - אמן א&

Me'ever × Japanese spirit - אמן אומנויות לחימה מגיע מיפן

【Me'ever × רוח יפני יוני】
הרשו לנו להציג את "יוני Amanto" ב Me'ever במצפה רמון !!

אומן גדול מגיע מיפן

☆ הוא שחקן שהמציא Kabuku mai (שייך ל Buto ולמחול יפנית.

☆ הוא גדל עם אמנויות לחימה ומלמד את המיקוד של התנועה הפיזית המסורתית לפי Soujiku (Biaxiality. לרקוד דרך הגוף העיקרי) ומערכות אחרות.

☆ הוא הקים את SLOON DE AManTO
בית קפה קהילתי מתן מקום לטפח רעיונות מגוונים ויצירתיים כי לשרת את האנושות.

☆ הוא דיירקטור של כפר אקולוגי המשתרעת Nakazaki, AManTo


יום נעים להתכנס יחד!
16:00 - 18:00 WS סדנת אומנות לחימה

18:00 - 20:00 הרצאה על פעילויות של ג'ון ו Me'ever

21:00 הופעה וג׳אם! kabukumai × Jam Jam Jam !!!!!!

כל יום יעלה 40 ₪
אנשים באים אחרי הסדנא עלות 20 ₪


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~